วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_151155ประวัติวัดพิรุณศาสตร์
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๙๙๓๐๐๐-๑
วัดพิรุณศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙ ไร่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๓๓ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๆ ที่ ๑ จำนวน ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๘๕๐ แปลงที่ ๒ จำนวน ๘๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๘๕๐
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment