วัดมงคลรัตน์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_145026ประวัติวัดมงคลรัตน์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๐๘๘
วัดมงคลรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองสิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๒๗, ๑๕๐๕, ๑๓๓๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำไทร | Tagged | Leave a comment