วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

2015-07-05-2158ประวัติวัดมูลจินดาราม
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๘๘๘, ๐๘๖-๖๔๔๕๗๖๕
วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๓ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๖๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๒๖

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงยี่โถ | Tagged | Leave a comment