วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

17102014-17-03-37 ราษฎร์ศรัทธารามประวัติวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๑๙๙, ๐๒-๕๖๙๑๒๕๓
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด จำนวน ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓๓ ไร่ ๒๙ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment