วัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150801_174846ประวัติวัดศรีสโมสร
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๗๒๕๗๔, ๐๘๓ – ๗๐๐๑๗๙๕
วัดศรีสโมสร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘-๒๘๓๕-๓๖๒๒
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment