วัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

18102014-10-39-52 ศิริจันทรารามประวัติวัดศิริจันทาราม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๔๗๘๑
วัดศิริจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๑๗๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Tagged | Leave a comment