วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1883ประวัติวัดสว่างภพ
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๕๙๗๐๖๘
วัดสว่างภพ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๒, ๖๐๕๐๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment