วัดสอนดีศรีเจริญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1826ประวัติวัดสอนดีศรีเจริญ
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๔๒๙๘๑๑๖
วัดสอนดีศรีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๑๕
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment