วัดสุขปุณฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1823ประวัติวัดสุขปุณฑริการาม
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๒๖๔๑๔๓
วัดสุขปุณฑริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๒ งาน

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment