วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_100204ประวัติวัดสุทธาวาส
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๑๘๒๙
วัดสุทธาวาส เลขที่ ๕๖ บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๘๖,๓๔๑๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | Leave a comment