วัดสุนทริการาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ

IMG_1992ประวัติวัดสุนทริการาม
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๙๒๑๒๗
วัดสุนทริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕๑ – ๒๑๕๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลหนองสามวัง | Tagged | Leave a comment