วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

17102014-08-52-54 หว่านบุญประวัติวัดหว่านบุญ
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๗๗๗
วัดหว่านบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕,๑๘๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment