วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

20141130_104102ประวัติวัดเขียนเขต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๓๑๑๒๐-๑ โทรสาร ๐๒-๙๙๐๘๗๖๘
วัดเขียนเขตพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙๐ ไร่เศษ

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงยี่โถ | Tagged | Leave a comment