วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดเปรมประชา1ประวัติวัดเปรมประชา
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๘๘๐๗๖-๗ , ๐๒-๕๖๗๑๖๖๖
วัดเปรมประชา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment