วัดแสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_1865ประวัติวัดแสวงสามัคคีธรรม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๒๓๙๐
วัดแสวงสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ริมคลองระบายน้ำที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Tagged | Leave a comment