วัดโสภณาราม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_130705ประวัติวัดโสภณาราม
ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๐๒๗๔๕
วัดโสภณาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองซอยที่สิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๕ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๕ ที่ธรณีสงฆ์ ๙๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคอไห | Tagged | Leave a comment