วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_145213ประวัติวัดใหม่กลางคลองสิบ
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๒๙๗๑๖๖
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment