วัดใหม่คลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2099ประวัติวัดใหม่คลองเจ็ด
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๗๗๒๖๗๕
วัดใหม่คลองเจ็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๑ หมูที่ ๑ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment