วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

2015-05-14-1577ประวัติวัดไก่เตี้ย
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๘๑๕๙๔๕
วัดไก่เตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๖๒ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๔๗๒, ๗๒๙๗, ๖๗๖๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment